ROD Gierczak Koszalin - <div>Wznowienie dużurów w biurze Zarządu od 25.05.2020 r</div><div><br></div><div> <p><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun:yes">                          </span>Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, w związku z luzowaniem restrykcji związanych epidemią, uprzejmie informuje, że od dnia 25.05.2020 r wznawia dyżury w biurze zarządu.</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun:yes">                         </span>Dyżury o stałych terminach – I <span style="mso-spacerun:yes"> </span>i <span style="mso-spacerun:yes">  </span>IV <span style="mso-spacerun:yes"> </span>poniedziałek każdego miesiąca, w godz.17.00 do 19.00 – odbywać się będą w ograniczonym składzie. Uprzejmie prosimy zgłaszać się tylko w pilnych sprawach, wymagających wizyt osobistych. </span></p> <p><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight: bold">Sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego, prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres <span style="mso-spacerun:yes"> </span>e-meil <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-shadow-color: black;mso-effects-shadow-themecolor:dark1;mso-effects-shadow-alpha:40.0%; mso-effects-shadow-dpiradius:3.0pt;mso-effects-shadow-dpidistance:1.5pt; mso-effects-shadow-angledirection:2700000;mso-effects-shadow-align:topleft; mso-effects-shadow-pctsx:100.0%;mso-effects-shadow-pctsy:100.0%;mso-effects-shadow-anglekx: 0;mso-effects-shadow-angleky:0">:<span style="mso-spacerun:yes">      </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></span><a><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-shadow-color: black;mso-effects-shadow-themecolor:dark1;mso-effects-shadow-alpha:40.0%; mso-effects-shadow-dpiradius:3.0pt;mso-effects-shadow-dpidistance:1.5pt; mso-effects-shadow-angledirection:2700000;mso-effects-shadow-align:topleft; mso-effects-shadow-pctsx:100.0%;mso-effects-shadow-pctsy:100.0%;mso-effects-shadow-anglekx: 0;mso-effects-shadow-angleky:0;mso-bidi-font-weight:bold">gerberowa23@interia.pl</span></a><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight:bold"></span></p> <p><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight: bold">Aktualne komunikaty i ogłoszenia zamieszczamy na stronie ROD :<span style="mso-spacerun:yes">  </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><a href="http://www.rodgierczakkoszalin.pl/"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-shadow-color: black;mso-effects-shadow-themecolor:dark1;mso-effects-shadow-alpha:40.0%; mso-effects-shadow-dpiradius:3.0pt;mso-effects-shadow-dpidistance:1.5pt; mso-effects-shadow-angledirection:2700000;mso-effects-shadow-align:topleft; mso-effects-shadow-pctsx:100.0%;mso-effects-shadow-pctsy:100.0%;mso-effects-shadow-anglekx: 0;mso-effects-shadow-angleky:0;mso-bidi-font-weight:bold">www.rodgierczakkoszalin.pl</span></a><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-spacerun:yes">                                      </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight:bold"></span></p> <p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun:yes">                                          </span><span style="mso-spacerun:yes">                                           </span></span><br></p></div>

Wznowienie dużurów w biurze Zarządu od 25.05.2020 r

Read more

Wznowienie dużurów w biurze Zarządu od 25.05.2020 r

                          Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, w związku z luzowaniem restrykcji związanych epidemią, uprzejmie informuje, że od dnia 25.05.2020 r wznawia dyżury w biurze zarządu.

                         Dyżury o stałych terminach – I  i   IV  poniedziałek każdego miesiąca, w godz.17.00 do 19.00 – odbywać się będą w ograniczonym składzie. Uprzejmie prosimy zgłaszać się tylko w pilnych sprawach, wymagających wizyt osobistych.

Sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego, prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres  e-meil :       gerberowa23@interia.pl

Aktualne komunikaty i ogłoszenia zamieszczamy na stronie ROD :   www.rodgierczakkoszalin.pl                                     

                                                                                     

20 May 2020

This is the full blog post content. Here's some more example text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem nesciunt voluptas tempore vero, porro reprehenderit cum provident eum sapiente voluptate veritatis, iure libero, fugiat iste soluta repellendus aliquid impedit alias.


Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności