ROD Gierczak Koszalin - OPŁATY   OGRODOWE   ZA    2020  ROK

Zaliczkowa opłata za działkę

24 Luty 2020r.

Czytaj więcej

OPŁATY   OGRODOWE   ZA    2020  ROK

24 February 2020


Na podstawie Uchwały Nr 44/2020 Krajowego Zarządu  PZD z dnia 11.03.2020 r w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, ustalone na 28.03.2020 r  zostało odwołane.

Zgodnie z § 2 w/w Uchwałą KZ PZD, Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD  w 2020 roku.  Zaliczka nie obejmuje wpłaty na fundusz remontowo-inwestycyjny.

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, uchwałą nr 43/2020  z dnia 14.03.2020 r ustalił na 2020 rok zaliczkową opłatę w wysokości: 

                                                                                                                                                300,00 zł  (słownie złotych: trzysta 00/100).

Wpłatę bardzo prosimy uiszczać w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego na konto numer:

                                                                                                                                                 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna powoduje konieczność ograniczania kontaktów bezpośrednich, w związku z tym dyżury w zarządzie ROD zostają  odwołane.
Zachęcamy do kontaktów telefonicznych,   pocztą elektroniczną  na adres e-mail:

                                                                                                                                                gerberowa23@interia.pl

Aktualne komunikaty i ogłoszenia zamieszczamy na stronie ROD:

                                                                                                                                                www.rodgierczakkoszalin.pl

Życzymy   dobrego  zdrowia.
Z poważaniem,

                                                                                                                                                Zarząd ROD  im. Emilii Gierczak w Koszalinie


Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności