ROD Gierczak Koszalin - Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia z życia ROD Gierczak Koszalin

Czytaj więcej
W związku z ogłoszonym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu  epidemii

 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie informuje, że obsługa działkowców może odbywać się
w sposób bezpośredni w budynku pod warunkiem zakrycia ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób wymienionych właściwymi przepisami prawa, a zwłaszcza dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

 

W związku z powyższym i koniecznością ograniczania spotkań Zarząd ROD zachęca działkowiczów,
w sprawach ogrodowych do kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz korzystania ze strony internetowej ROD i PZD.

 

(§ 3 ust. 4 i 5 uchwały nr 143/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii).


 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie

ul. Gerberowa 23, 75-675 Koszalin

 

telefon: 602-882-265

 e-mail: gerberowa23@interia.pl

 

aktualne komunikaty i ogłoszenia

www.rodgierczakkoszalin.pl

www.pzd.pl


Nr konta bankowego

do dokonywania wszelkich opłat ogrodowych

 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie

Nr 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

(w tytule opłaty/przelewu należy wskazać nr działki

oraz cel wpłaty)Podlewanie roślin na działkach

 

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że bez odpowiedniej ilości wody nasze warzywa po prostu nie obrodzą.  Ale nawet tak prosta z pozoru czynność może spowodować obniżenie plonu.

Ponadto minęły już te czasy gdy woda była dobrem ogólnie dostępnym i prawie za darmo. Dzisiaj wody jest coraz  mniej i trzeba za nią coraz więcej płacić. Dlatego też warto

racjonalizować jej używanie. Przede wszystkim powinniśmy podlewać rośliny według ich potrzeb. Trzeba wiedzieć, że zapotrzebowanie na wodę zależy przede wszystkim od systemu

korzeniowego roślin i wrażliwości roślin zarówno na przesuszenie jak i nadmiar wody. Rośliny o płytkim systemie korzeniowym (cebula, czosnek, sałata, ogórki) są bardziej wrażliwe

na brak wody od roślin o głębokim systemie korzeniowym (np. buraki, marchew, pietruszka).

Rośliny we wczesnych fazach wzrostu – zarówno z siewu jak i sadzenia – również są bardziej wrażliwe na przesuszenie  niż rośliny w późniejszych fazach.

Nie jest prawdziwe przekonanie, że im więcej podlewamy warzywa tym lepszy dadzą one plon. Nadmiar wody – szczególnie permanentny – powoduje, że w glebie rozwijają się

szkodliwe grzyby powodujące choroby korzeni,  gleba zakwasza się a znajdujące się w glebie substancje odżywcze przestają być przyswajalne dla roślin.

Również częste podlewanie niewielkimi ilościami wody powoduje, że woda dostępna jest dla roślin jedynie w górnej  warstwie gleby. Nie należy podlewać roślin często i mało

(np. codziennie), gdyż woda nie przesiąka do głębszych warstw. Wówczas rośliny często nie tworzą głębokiego systemu korzeniowego, nie sięgają do głębszych warstw

i pobierają wodę z płytkich warstw. Niestety płytkie warstwy gleby szybko wysychają.

Rośliny powinno podlewać się rzadko (co kilka dni) a obficie, dzięki czemu woda wsiąka w glebę i przemieszcza się do głębszych warstw, które zachowują wilgoć dostępną dla roślin

znacznie dłużej. Efekt ten uzyskujemy przez wielokrotnie podlewanie w kilku- lub kilkunasto-minutowych odstępach tych samych kawałków gleby w taki sposób

aby woda nie spływała po jej powierzchni. W takich warunkach system korzeniowy roślin będzie lepiej rozwinięty i w razie suszy będzie pobierał wodę z głębszych warstw gleby.

Gleby lekkie, piaszczyste magazynują niewielkie ilości wody i częstotliwość podlewania powinna być większa tzn. dwado trzy razy w tygodniu a dawka wody wyrażona w mm opadu

to o o 15 mm (co odpowiada dawce ok. 15 litrów  na m 2 . W temperaturach powietrza od 25 stopni Celsjusza i powyżej częstość podlewania należy zwiększyć.

W tunelach foliowych temperatura często przekracza 30 stopni Celsjusza i wtedy podlewamy paprykę lub pomidory dwa razy dziennie. Należy pamiętać, że 1 mm opadu odpowiada

ilości 1 litra wody na metr kwadratowy. Nie należy podlewać roślin silnym strumieniem wody, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń i rozdarć kwiatów

i liści oraz powodować miejscowe wypłukanie próchnicy.

Jest też jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy unikać lania wody po całych roślinach. W lecie bardzo często temperatura sięga nawet 30ºC w cieniu. Wydaje nam się, że właśnie

wtedy rośliny potrzebują wody. Bardzo często właśnie wtedy sięgamy po wąż ogrodowy i spryskujemy rośliny lekką mgiełką i obficie podlewamy.

Jednak jest to błąd - nie należy podlewać roślin ogrodowych w czasie upałów! Krople wody na liściach roślin działają jak małe soczewki - skupiają promienie słoneczne, powodując

oparzenia liści, a w skrajnych przypadkach nawet brązowe wypalone plamy. Takie uszkodzenia liści to wrota infekcji dla różnych patogenów -

czynników chorobotwórczych (bakterie i grzyby).

W dodatku przy wysokiej temperaturze powietrza rośliny „samodzielnie” nastawiają się na oszczędzanie wody, a nie jej pobieranie, więc z dostarczonej im w ciągu dnia wody korzystają

  mniej efektywnie. Dlatego też zalecane jest podlewanie warzyw konewką, bezpośrednio pod rośliny,  albo wczesnym rankiem albo po południu.

Ważne jest to aby przed nocą rośliny obeschły, gdyż wilgoć pozostała na liściach na noc sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Najlepiej, aby woda, którą podlewamy warzywa,

była natleniona. Taki warunek spełnia woda opadowa, deszczówka,  którą na działce zbieramy do beczki bądź innego zbiornika. Również woda z ujęcia powinna odstać jakiś czas

w zbiorniku. Jak już wcześniej mówiliśmy gleba jest żywą strukturą i potrzebuje do właściwego funkcjonowania  (czyli żyzności) także tlenu. Wprowadzanie do gleby wody bezpośrednio

z kranu powodujemy, że w glebie wzrasta  zapotrzebowanie na tlen. To z kolei powoduje spadek aktywności różnych organizmów glebowych tzw. saprofitów,  żyjących w glebie, których

działalność przy wytwarzaniu próchnicy jest nieoceniona.

Za podlewaniem z konewki przemawia też jeszcze jeden czynnik jakim jest temperatura wody. Woda w studniach  czy w wodociągach ma zbyt niską temperaturę do podlewania roślin

szczególnie że niektóre rośliny mają wyższe  wymagania termiczne np. pomidory, papryka, oberżyna, warzywa dyniowate. Podlewanie roślin zimną wodą  powoduje u nich tzw. szok

termiczny. Pamiętać należy, że dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów żywych bardzo ważnym czynnikiem jest temperatura gleby. Podlewając działkę zimną wodą

powodujemy, że jej temperatura gwałtownie się obniża, co jest zjawiskiem niekorzystnym, a niekiedy wręcz szkodliwym.

Dla ograniczenia parowania wody powinniśmy rozważyć też stosowanie ściółkowanie lub wykładanie geowłókniny (foliowanie) w międzyrzędziach uprawianych roślin.

Zabieg ten daje podwójny efekt: ogranicza rozwój chwastów oraz zmniejsza parowanie wody.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że stosowanie się do przedstawionych zasad pozwoli działkowcom na uzyskanie wysokich plonów przy optymalnym zużyciu  wody.

 

Instruktor ds. ogrodnictwa

Grzegorz Rutkowski

Wznowienie dyżurów w biurze Zarządu od dnia 25.05.2002 r

                          Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie, w związku z luzowaniem restrykcji związanych epidemią, uprzejmie informuje, że od dnia 25.05.2020 r wznawia dyżury w biurze zarządu.

                         Dyżury o stałych terminach – I  i   IV  poniedziałek każdego miesiąca w godz. 17.00 do 19.00 – odbywać się będą w ograniczonym składzie. Uprzejmie prosimy zgłaszać się tylko w pilnych sprawach, wymagających wizyt osobistych.

Sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego, prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres  e-meil :       gerberowa23@interia.pl

Aktualne komunikaty i ogłoszenia zamieszczamy na stronie ROD :   www.rodgierczakkoszalin.pl                                     

                                                                                   

Zaliczkowa opłata za działkę w 2020r. w ROD im. Emilii Gierczak  w  Koszalinie

Regulamin korzystania z wodociągu w ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie

Jak nabyć działkę w ROD

W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 Uwaga!


  • Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek.

  • Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o

  • działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i

  • socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od

  • miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.

  • Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na
  • działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.

  • Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki.


Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

 1.     nabycie działki od zarządu Ogrodu - zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD. Informacji w tym przedmiocie powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie:  http://pzd.pl/oz-pzd.html

W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej.

Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt.

 2.     nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i internetowych platformach ogłoszeniowych.

Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią musza być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

Opłaty dla nowych działkowców

Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:

1. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

2. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.

Polski Związek Działkowców

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., inwestycjach powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców.

W takim przypadku osoba posiadająca prawo do działki w ROD powinna złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.

Wzór deklaracji członkowskiej jest dostępny na stronie:  http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html

 


KRAJOWY ZARZĄD POLSKIEGO  ZWIĄZKU  DZIAŁKOWCÓW

Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności