Kronika ROD

XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

07 września 2019 roku obradował w Koszalinie XVII Okręgowy Zjazd delegatów PZD Okręgu Koszalin. Podsumowano działalność Okręgu w mijającej kadencji. Zjazd określił główne zadania programowe do realizacji w kadencji 2019 – 2023. Jednym z głównych zadań Zjazdu był wybór nowych członków organów PZD w Okręgu.