Kronika ROD

Walne nadzwyczajne zebranie członków PZD

W dniu 21 września 2019 roku odbyło się walne nadzwyczajne zebranie członków PZD naszego ROD.

Zebranie dotyczyło finansowania modernizacji sieci energetycznej ROD.
O sposobie finansowania ww. remontów podjęto uchwały.