Bez kategorii,  Kronika ROD

Zmiany w Zarządzie ROD

Od 10 września 2020 roku Zarząd ROD działa w następującym składzie:

  • Władysław  Karabanik – Prezes
  • Andrzej  Krawczyński – I Wice Prezes
  • Ewa Zagórska – Sekretarz
  • Jolanta  Mazur – Skarbnik
  • Leszek Grembowski – Członek