Kronika ROD

Podziękowania dla Pana Antoniego

Po ponad 40-letniej pracy, Pan Antoni Ratajewski  zrezygnował  z obowiązków gospodarza sektora AB.

Zarząd ROD, przestrzegając ograniczeń związanych z epidemią, zorganizował specjalne spotkanie. Prezes Zarządu ROD Władysław Karabanik, wręczając Panu Antoniemu pamiątkowe upominki, w imieniu wszystkich działkowców, podziękował za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę na rzecz działkowców i Ogrodu. W imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie podziękowanie złożył Dyrektor Ryszard Nowak.

Panu Antoniemu życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękujemy za deklarację dalszej współpracy i aktywności na rzecz społeczności działkowców.