Ogłoszenia

Cięcie gałęzi

Gałęzie z drzew i krzewów będą cięte przy działce. Chęć skorzystania z rębaka należy zgłosić i uzgodnić termin z osobą obsługującą rębak.

TEL. 798 574 258

UWAGA !!!

ZAKAZUJE SIĘ SKŁADOWANIA GAŁĘZI I POZOSTAŁOŚCI ZIELONYCH NA ALEJKACH I INNYCH TERENACH WSPÓLNYCH