• Ogłoszenia

  Zebrania działkowców

  Informujemy, że zebrania działkowców odbędą się w następujących terminach: Zebranie działkowców sektora AB – 14.08.2021r. – godzina 11.00 Zebranie działkowców sektora E – 21.08.2021r. – godzina 11.00 Zebranie działkowców sektora C – 28.08.2021r. – godzina 11.15 Zebranie działkowców sektora D – 04.09.2021r. – godzina 11.00 Uwaga! od dnia 16.08.2021r. – nastąpi rozpoczęcie prac modernizacji sieci energetycznej – sektora AB

 • Ogłoszenia

  Uzupełnienie składu Zarządu

  Zarząd ROD im.E.Gierczak poszukuje chętnych osób do zarządu. Mile widziane znajomość prowadzenia biurowości w szerokim tego znaczeniu, znajomość komputera oraz chęć pracy społecznej. Chętna osoba musi być członkiem naszego ogrodu. Kontakt W.Karabanik tel .602882265

 • Ogłoszenia

  Jak nabyć działkę w ROD?

  W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. UWAGA : Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek. Co powinieneś wiedzieć: Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspakajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na…

 • Kronika ROD

  Podziękowania dla Pana Antoniego

  Po ponad 40-letniej pracy, Pan Antoni Ratajewski  zrezygnował  z obowiązków gospodarza sektora AB. Zarząd ROD, przestrzegając ograniczeń związanych z epidemią, zorganizował specjalne spotkanie. Prezes Zarządu ROD Władysław Karabanik, wręczając Panu Antoniemu pamiątkowe upominki, w imieniu wszystkich działkowców, podziękował za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę na rzecz działkowców i Ogrodu. W imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie podziękowanie złożył Dyrektor Ryszard Nowak. Panu Antoniemu życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.Dziękujemy za deklarację dalszej współpracy i aktywności na rzecz społeczności działkowców.

 • Bez kategorii,  Kronika ROD

  Zmiany w Zarządzie ROD

  Od 10 września 2020 roku Zarząd ROD działa w następującym składzie: Władysław  Karabanik – Prezes Andrzej  Krawczyński – I Wice Prezes Ewa Zagórska – Sekretarz Jolanta  Mazur – Skarbnik Leszek Grembowski – Członek 

 • Kronika ROD

  Wznowienie dyżurów i kolejny etap inwestycji

  Uf… nareszcie możemy „dyżurować „ i działkowcy osobiście mogą załatwiać swoje pilne sprawy. Oczywiście zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa przed wirusowym zakażeniem. Zakończyliśmy następny etap modernizacji sieci energetycznej obejmującej sektor C.

 • Kronika ROD

  Piknik osiedlowy

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie był współorganizatorem Festynu rodzinnego z okazji 65 lat Rokosowa w granicach miasta Koszalina. Przygotowaliśmy stoisko, gdzie przedstawiliśmy się mieszkańcom jako część społeczności osiedlowej, zaprezentowaliśmy piękne plony działkowiczów. W konkursie najmłodsi uczestnicy wykazali się znajomością warzyw i owoców. Odwiedzający nasze stoisko chętnie wrzucali „grosiki” na wsparcie koszalińskiego hospicjum. W podziękowaniu częstowaliśmy słodkościami oraz chlebem z przepysznym domowym smalcem i ogórkiem małosolnym.

 • Kronika ROD

  XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

  07 września 2019 roku obradował w Koszalinie XVII Okręgowy Zjazd delegatów PZD Okręgu Koszalin. Podsumowano działalność Okręgu w mijającej kadencji. Zjazd określił główne zadania programowe do realizacji w kadencji 2019 – 2023. Jednym z głównych zadań Zjazdu był wybór nowych członków organów PZD w Okręgu.