• Ogłoszenia

    Wytyczne montażu wodomierzy

    WYTYCZNE (WARUNKI TECHNICZNE) MONTAŻU WODOMIERZY NA DZIAŁKACH W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYMim. Emilii GIERCZAK W KOSZALINIE I. Montaż wodomierzy Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed uszkodzeniemi działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce wcześniej powinien zapoznać się z ustaleniami niniejszych wytycznych (warunków technicznych). Odebranie za pokwitowaniem od upoważnionego członka zarządu ROD niniejszych warunków technicznych jest pisemną zgodą Zarządu na zainstalowanie wodomierza na działce. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:a. licznik musi być sprawny technicznie, posiadać aktualną legalizację i plombę na pokrywie,b. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,c. wodomierz należy zabudować poza altaną…

  • Ogłoszenia

    Cięcie gałęzi

    Gałęzie z drzew i krzewów będą cięte przy działce. Chęć skorzystania z rębaka należy zgłosić i uzgodnić termin z osobą obsługującą rębak. TEL. 798 574 258 UWAGA !!! ZAKAZUJE SIĘ SKŁADOWANIA GAŁĘZI I POZOSTAŁOŚCI ZIELONYCH NA ALEJKACH I INNYCH TERENACH WSPÓLNYCH