• Bez kategorii,  Kronika ROD

    Zmiany w Zarządzie ROD

    Od 10 września 2020 roku Zarząd ROD działa w następującym składzie: Władysław  Karabanik – Prezes Andrzej  Krawczyński – I Wice Prezes Ewa Zagórska – Sekretarz Jolanta  Mazur – Skarbnik Leszek Grembowski – Członek