• Ogłoszenia

  Uzupełnienie składu Zarządu

  Zarząd ROD im.E.Gierczak poszukuje chętnych osób do zarządu. Mile widziane znajomość prowadzenia biurowości w szerokim tego znaczeniu, znajomość komputera oraz chęć pracy społecznej. Chętna osoba musi być członkiem naszego ogrodu. Kontakt W.Karabanik tel .602882265

 • Ogłoszenia

  Wytyczne montażu wodomierzy

  WYTYCZNE (WARUNKI TECHNICZNE) MONTAŻU WODOMIERZY NA DZIAŁKACH W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYMim. Emilii GIERCZAK W KOSZALINIE I. Montaż wodomierzy Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed uszkodzeniemi działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce wcześniej powinien zapoznać się z ustaleniami niniejszych wytycznych (warunków technicznych). Odebranie za pokwitowaniem od upoważnionego członka zarządu ROD niniejszych warunków technicznych jest pisemną zgodą Zarządu na zainstalowanie wodomierza na działce. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:a. licznik musi być sprawny technicznie, posiadać aktualną legalizację i plombę na pokrywie,b. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,c. wodomierz należy zabudować poza altaną…

 • Ogłoszenia

  Cięcie gałęzi

  Gałęzie z drzew i krzewów będą cięte przy działce. Chęć skorzystania z rębaka należy zgłosić i uzgodnić termin z osobą obsługującą rębak. TEL. 798 574 258 UWAGA !!! ZAKAZUJE SIĘ SKŁADOWANIA GAŁĘZI I POZOSTAŁOŚCI ZIELONYCH NA ALEJKACH I INNYCH TERENACH WSPÓLNYCH

 • Ogłoszenia

  Jak nabyć działkę w ROD?

  W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. UWAGA : Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek. Co powinieneś wiedzieć: Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspakajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na…