• Ogłoszenia

  Wytyczne montażu wodomierzy

  WYTYCZNE (WARUNKI TECHNICZNE) MONTAŻU WODOMIERZY NA DZIAŁKACH W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYMim. Emilii GIERCZAK W KOSZALINIE I. Montaż wodomierzy Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed uszkodzeniemi działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce wcześniej powinien zapoznać się z ustaleniami niniejszych wytycznych (warunków technicznych). Odebranie za pokwitowaniem od upoważnionego członka zarządu ROD niniejszych warunków technicznych jest pisemną zgodą Zarządu na zainstalowanie wodomierza na działce. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:a. licznik musi być sprawny technicznie, posiadać aktualną legalizację i plombę na pokrywie,b. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,c. wodomierz należy zabudować poza altaną…

 • Bez kategorii,  Ogłoszenia

  Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Radości płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.         Spokojnych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego                                   życzą członkowie Zarządu ROD

 • Ogłoszenia

  Cięcie gałęzi

  Gałęzie z drzew i krzewów będą cięte przy działce. Chęć skorzystania z rębaka należy zgłosić i uzgodnić termin z osobą obsługującą rębak. TEL. 798 574 258 UWAGA !!! ZAKAZUJE SIĘ SKŁADOWANIA GAŁĘZI I POZOSTAŁOŚCI ZIELONYCH NA ALEJKACH I INNYCH TERENACH WSPÓLNYCH

 • Ogłoszenia

  Udostępnienie wody

  Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2021 roku , w zależności od warunków atmosferycznych, zostanie udostępniona woda. W związku z tym prosimy: na działce dokonać przeglądu ujęcia wody zamknąć zawory sprawdzić stan techniczny wodomierza zgłosić do zarządu brak plomby

 • Ogłoszenia

  Pilny komunikat!

  Zarząd ROD uprzejmie przypomina, że zgodnie z Uchwałą numer 10/2020 z dnia 16 lipca 2020 r Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, na każdym ogródku działkowym musi być opomiarowany pobór wody. Działkowców, którzy dotychczas nie założyli wodomierzy zobowiązujemy do ich montażu, we własnym zakresie, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Instalacji wodomierza należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, zatwierdzonymi przez Zarząd ROD Uchwałą numer 38/06/2009 z dnia 09.06.2009 roku (wytyczne dostępne w biurze ogrodu). Zamontowanie wodomierza prosimy zgłosić do Zarządu w celu założenia plomby oraz wprowadzenia do ewidencji.

 • Ogłoszenia

  Jak nabyć działkę w ROD?

  W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. UWAGA : Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek. Co powinieneś wiedzieć: Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspakajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na…