O nas

W dniu 06 kwietnia 2019 r członkowie PZD ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonali wyboru nowego zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej.

Aktualny skład Zarządu:

  • WŁADYSŁAW KARABANIK PREZES
  • ANDRZEJ KRAWCZYŃSKI I WICEPRE
  • EWA ZAGÓRSKA SEKRETARZ
  • JOLANTA MAZUR SKARBNIK
  • LESZEK GREMBOWSKI CZŁONEK

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Eugeniusz Kozica Przewodniczący
  • Krystyna Patalej – Symowaniuk Wiceprzewodnicząca
  • Kazimiera Wyrwicka Członek